ภูฟ้าการ์เด้นโฮม
053-021-385
ภาษา     ไทย | English

สถานที่ตั้ง

ภูฟ้าการ์เด้นท์โฮม โครงการ 1,2,3
153 หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
โทร.0-5327-5824 แฟกส์ 0-5327-8733


ภูฟ้าการ์เด้นท์โฮม โครงการ 4
174 หมู่ 8 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  เชียงใหม่ 50140
โทร. 0-5302-1385 แฟกส์ 0-5302-1384


  [email protected]
  https://www.facebook.com/phufahgardenhome