ภูฟ้าการ์เด้นโฮม
053-021-385
ภาษา     ไทย | English
หน้าหลัก | ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เอกสารที่ใช้สมัครงาน ภูฟ้าการ์เด้นโฮม

1. ใบสมัครงานที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาวุฒิการศึกษา
6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7. เอกสารอื่นๆเพื่อนประกอบการพิจรณา (ถ้ามี)
8. กรุณาแต่งกายให้สุภาพ
ผู้ที่สนใจร่วมงานกับเราสามารถติดต่อได้ที่ :
ภูฟ้าการ์เด้นท์โฮม
174 หมู่ 8 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี เชียงใหม่ 50140
โทร.0-5302-1385  แฟกส์ 0-5302-1384

Email : [email protected]

*สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่
*สมัครผ่านเว็บไซต์ โหลดใบสมัคร หรือส่ง Resume
*สมัครผ่าน E-Mail โหลดใบสมัคร หรือส่ง Resume

 

สมัครงานออนไลน์ ภูฟ้าการ์เด้นโฮม