ภูฟ้าการ์เด้นโฮม
053-021-385
ภาษา     ไทย | English
หน้าหลัก | ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เอกสารที่ใช้สมัครงาน ภูฟ้าการ์เด้นโฮม

1. ใบสมัครงานที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาวุฒิการศึกษา
6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7. เอกสารอื่นๆเพื่อนประกอบการพิจรณา (ถ้ามี)
8. กรุณาแต่งกายให้สุภาพ
ผู้ที่สนใจร่วมงานกับเราสามารถติดต่อได้ที่ :
ภูฟ้าการ์เด้นท์โฮม
174 หมู่ 8 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี เชียงใหม่ 50140
โทร.0-5302-1385  แฟกส์ 0-5302-1384

Email : [email protected]

*สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่
*สมัครผ่านเว็บไซต์ โหลดใบสมัคร หรือส่ง Resume
*สมัครผ่าน E-Mail โหลดใบสมัคร หรือส่ง Resume

 

พนักงานขาย 4 อัตรา

(ประจำโครงการ 4 และ โครงการใหม่)

รายละเอียด

ลักษณะงาน 
-นำเสนอสินค้า (บ้าน ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ )
-บริหารงานขาย บริการหลังการขายและงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลสำนักงานขายบ้านตัวอย่าง
-ดูแลควบคุมประสานงานกับลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
-ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
-ทำการตลาดOnline facebook เว็บไซต์ลงโฆษณาได้ 

คุณสมบัติ
-ชาย หรือ หญิง   อายุ 24 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในการขายสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย1-2 ปีขึ้นไป
-มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสารที่ดี 
-ทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
-หากมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ(มีเงินพิเศษในทักษะ)
-หากมีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์(มีการพิารณาเป็นพิเศษ)
-มีใจรักในงานด้านบริการ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี
-วันลาพักร้อน วันลากิจ วันหยุดนักขัตฤกษ์
-ค่าคอมมิสชั่น
-สวัสดิการตามกฏหมายแรงงานกำหนด
-ชุดยูนิฟอร์ม 

วิศวกร ประจำโครงการ 1 ตำแหน่ง

(เพื่อรองรับขยายโครงการใหม่)

รายละเอียด

รายละเอียดงาน
-ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ทั้งหมด
-ดูงานแก้ไขแบบที่ลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนพร้อมให้คำแนะนำ
-ควบคุม ติดตาม และประสานงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน
-ควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
-ดูแลรับผิดชอบผู้รับเหมา รวมถึงตรวจงาน เพื่อความถูกต้อง
-คำนวนจำนวนวัสดุ และประมาณราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา
-ดูแลงานด้านเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
-อายุ 27 ปีขึ้นมีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
-วุฒิปริญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
-มีใบประกอบวิชาฃีพ
-มีความเข้าใจในงานก่อสร้างทั้งหมด
-มีทักษะในการควบคุมคนงานก่อสร้างให้งานเสร็จตามที่กำหนด
-มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
-สามารถใช้อุปกรณ์-เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
-มีภาวะเป็นทั้งผู้นำ

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี
-วันลาพักร้อน วันลากิจ
-วันหยุดนักขัตฤกษ์
-สวัสดิการตามกฏหมายแรงงานกำหนด
-ชุดฟอร์ม

เลขานุการ 1ตำแหน่ง

(เพื่อรองรับขยายโครงการใหม่)

รายละเอียด

รายละเอียดงาน
-ดูแลงานตารางนัดหมาย ประชุม ของผู้บริหาร
-จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
-ทำสัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญาต่าง ๆ
-จัดทำเอกสารของลูกค้าเพื่อส่งธนาคาร
 กรมที่ดิน หน่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
-จัดเก็บเอกสารต่าง ๆให้เป็นระบบ หมวดหมู่
-จัดทำสรุป report ประจำเดือนของฝ่ายขาย
-รับเรื่องงานเอกสารจากฝ่ายต่างๆ เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
-รายงานต่าง ๆ ที่ได้รับให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านเลขานุการ บริหารธุรกิจ
-มีความรู้ด้านงานโครงการอสังหาฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถขับรถยนต์ได้
-ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานเอกสารได้ดี
-หากมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
   (พิจารณาเป็นพิเศษ) 

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี
-วันลาพักร้อน วันลากิจ วันหยุดนักขัตฤกษ์
-สวัสดิการตามกฏหมายแรงงานกำหนด
-ชุดฟอร์ม

สมัครงานออนไลน์ ภูฟ้าการ์เด้นโฮม