ภูฟ้าการ์เด้นโฮม
053-021-385
ภาษา     ไทย | English

ประวัติ

          เริ่มต้น โครงการภูฟ้าการ์เด้นท์โฮม มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย และอาคารพาณิชย์ โดยได้เปิดโครงการบ้านจัดสรร โครงการแรกภายใต้ชื่อโครงการภูฟ้าการ์เด้นท์โฮม 1 บนทาเลที่ตั้งถนนวงแหวนรอบ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้เปิดกิจการบ้านจัดสรรภายใต้ทำเลเดียวกันในชื่อว่า ภูฟ้าการ์เด้นท์โฮมโครงการ 2 ขึ้นโดยในปัจจุบันได้ปิดโครงการทั้ง 2 โครงการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเปิดดำเนินการโครงการบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง
          ปี 2555 บริษัทได้เริ่มขยายกิจการเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ คือ โครงการภูฟ้าการ์เด้นท์โฮม 4 บนทำเลที่ตั้งอยู่บนถนนวงแหวนรอบ 3 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นทำเลที่อยู่ร่วมแหล่งชุมชนที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนอาศัยรวมถึงการเดินทางมีความคล่องตัวสูง

วิสัยทัศน์
ดำเนินการภายใต้แนวคิดบวกที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ ความพึงพอใจและความสุขในการอยู่อาศัยให้แก่ลูกค้า และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งผสมผสานความลงตัวของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และก่อเกิดความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของบ้านพักอาศัยระดับคุณภาพอย่างแท้จริง โดยยึดหลักของวัสดุที่ไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงราคาที่เหมาะสม การใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างคุ้มค่า และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัยด้วยความตั้งใจ พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการที่ดีสุด